Visie

Met de opkomst van de herstelvisie, kreeg ook de visie van Den Teirling een naam. De herstelvisie neemt aan dat een persoon die kampt met een psychisch probleem, een proces moet doorlopen om een houding te vinden, waarmee een volwaardig leven in de maatschappij bereikt kan worden mét de psychische kwetsbaarheid. Den Teirling helpt personen om de draad weer op te pakken, regie te vinden over z’n eigen leven en dit richting en inhoud te geven. 

Om herstel te stimuleren bij haar leden is Den Teirling laagdrempelig, niet therapeutisch behandelend en georganiseerd volgens een basis van het Clubhousemodel.  

Den Teirling erkent en beantwoordt de nood van de doelgroep om, net als elke volwassen mens, deel uit te maken van een geheel en toch eigen keuzes te kunnen maken. De waarden die Den Teirling hierbij hanteert zijn gelijkwaardigheid, vrijheid, gelijkheid, respect en betrouwbaarheid.